A A A K K K
людям із порушенням зору
КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня" Ужгородської міської ради

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в КНП «УРКЛ УРР ЗО» у 2022 році

Додаток до наказу

від 31.12.2021№189

 

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції

в КНП «УРКЛ УРР ЗО» у 2022 році

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1

2

             3

                  4

    І

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення внутрішніх навчань з працівниками КНП щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», інформацією, яку висвітлює Національне агентство  з питань  запобігання корупції та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

1.2

Проведення роз’яснення порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

січень-березень

Уповноважена з антикорупційної діяльності

1.3

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками КНП щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, повідомлень, а також здійснення контролю за їх поданням

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

1.4

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб-сайту КНП

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

1.5

Ознайомлення працівників КНП із обмеженнями, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції»

Протягом  року

Інспектор з кадрів, уповноважена з антикорупційної діяльності

1.6

Розгляд, аналіз скарг і звернень громадян щодо порушення антикорупційного законодавства

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

1.7

Участь у курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізацію державної антикорупційної політики

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

  II

Превентивні  антикорупційні заходи

2.1

Організація та контроль відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття керівної посади в КНП

Протягом  року

Інспектор з кадрів, уповноважена з антикорупційної діяльності

2.2

Участь у експертизі проектів документів, які розробляються КНП, з метою виявлення причин, що  можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

2.3

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларації

Уповноважена з антикорупційної діяльності

2.4

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік

До 30 грудня 2022 року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

2.5

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік

До 15 березня 2023  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

 III

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками КНП електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

В день подання декларації

Уповноважена з антикорупційної діяльності

3.2

Контроль за поданням електронних декларацій/повідомлень особами, які мають обов’язок щодо їх подання 

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення уповноваженого з антикорупційної діяльності КНП та  спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення  чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками КНП

Протягом  року

посадові особи КНП,

уповноважена з антикорупційної діяльності

3.4

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що  сприяли вчиненню корупційного правопорушення

Протягом  року

(у разі наявності)

Уповноважена з антикорупційної діяльності

3.5

Письмове повідомлення керівника  КНП, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції органу управління закладу охорони здоров’я та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення  за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

3.6

Ведення обліку працівників КНП, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів

Протягом  року

(у разі наявності)

Уповноважена з антикорупційної діяльності

 IV

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія  з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом  року

Уповноважена з антикорупційної діяльності

 

Уповноважена з антикорупційної діяльності

 

                   

                     Ірина Зінич

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора